Florahuset illustration

Florahuset illustration

Ett bostadshus i hjärtat av Midsommarkansen

Florahuset är ett bostadshus ritat av Belatchew Arkitekter i den attraktiva stadsdelen Midsommarkransen. Ett hållbart och vackert hus klätt i panel av cederträ. Beläget intill Enbacksparken och omfamnat av områdets karaktäristiska funkisbyggnader.

Med 37 bostadsrättslägenheter stod huset färdigt för tillträde under sensommaren 2020. Florahuset är ett samlingsnamn på det som utgörs av Bostadsrättsföreningen Flora i Hägersten och dess fastighet.

När Florahuset ritades tog vi avstamp i de fina kvaliteter som finns i området för att addera en samtida tolkning. Huset ska kännas nytt och tidlöst på samma gång

Rahel Belatchew, arkitekt & grundare av Belatchew Arkitekter

Hållbara avsikter

Florahuset tak

Taket kläs i sedum och örter för att ge hem åt insekter, fjärilar och andra pollinatörer och främjar biologisk mångfald.

På taket installeras ett antal solcellspaneler för att förse byggnaden med el i de allmänna utrymmena. Byggnadens träfasad har modifierats på molekylnivå för längre hållbarhet. Byggnaden värms upp av fjärrvärme vilket är ett miljövänligt alternativ.

Dagvattensystemen blir idag överbelastade i takt med ökad nederbörd vilket skapar översvämningar i våra städer och därmed stora kostnader för reparationer. Genom att installera gröna tak kan dessa problem förebyggas då de tar hand om de initiala flödestopparna av nederbörden vilket minskar trycket på dagvattensystemet som kan ta hand om större volymer regnvatten.