Styrelsen

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid det mötet beslutas även om styrelsens sammansättning. Styrelsen består av sex föreningsmedlemmar, fyra styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten.

Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsearbetet. Det är ett givande, roligt och ansvarsfullt arbete där du är med och formar vår bostadsrättsförening. Vill du vara med i styrelsen anmäler du ditt intresse till valberedningen.

Årsstämman väljer också revisorer och valberedning.

Har du ett särskilt område du vill engagera dig i kan du bilda en arbetsgrupp, bli internrevisor eller var med i valberedningsgruppen. Om något intresserar dig kan du höra av dig till styrelsen@florahuset.se.

Styrelsen 2020/2021

NamnRoll
Isabelle HolmbergStyrelseledamot, sekreterare
Emelie B SvedebyStryelseledamot, vice ordförande
Vimar NordinStyrelseledamot, ordförande
Fredrik BlomgrenStyrelseledamot, kassör
Sinh ViStyrelsesuppleant
Robin GrönholmStyrelsesuppleant, digitala kanaler

Valberedning 2020/2021

NamnRoll
Kristoffer OlssonValberedning