Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.florahuset.se. Webbplatsen ägs av Bostadsrättsföreningen Flora i Hägersten (nedan ”Florahuset”) och förvaltas av föreningens styrelse (nedan ”vi”).

Vid frågor relaterade till integritetspolicy kan du kontakta personuppgiftsansvarig (pua@florahuset.se).

Integritetspolicy gäller från och med 2021-01-12.

Allmänna principer

Vi behandlar personuppgifter enligt följande principer:

 • Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.

Exempel: Om vi har samlat in uppgifter för att administrera medlemskap ska vi inte senare behandla uppgifterna för att profilera medlemmar för till exempel riktad marknadsföring.

 • Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.

Exempel: Om vi bara behöver namn och telefonnummer för att administrera medlemskap ska vi inte registrera personnummer för att ”det kan vara bra att ha”.

 • Korrekthet: Vi strävar efter att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

Exempel: Vi ser till att ha lämpliga rutiner på plats för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas.

 • Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Exempel: Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderar vi medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

Kännedom

När vi sparar personers uppgifter informerar vi om följande:

 • Vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den personuppgiftsansvarige.
 • Vilka personuppgifter vi behandlar
 • Varför vi behandlar dessa personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund)
 • Vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna (till exempel en samarbetspartner)
 • Om vi tänker överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).
 • Vi informerar dig om betydande ändringar i vår integritetspolicy som rör kontaktlistor och andra medlemstjänster. Det ger dig möjlighet att avregistrera dig från exempelvis kontaktlistor om du inte längre samtycker till policyn. Kommunikationen sker mail-ledes och förutsätter att du finns med i en av våra kontaktlistor eller annan medlemstjänst.

Rättigheter

Personen vars uppgifter vi sparar har rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Medlemsbrev

Medlemsbrevet är en tjänst som erbjuds medlemmar i Florahuset.

Syftet med kontaktlistan och kommunikationen är att ge dig som medlem, vad som anses av styrelsen vara värdefull information, om sådant som berör Florahuset. Vi skickar information i form av Medlemsbrev som berör samtliga medlemmar men kan också kontakta dig personligen om ärenden som endast berör dig och din bostad.

Vi kontaktar dig via E-post.

Uppgifter och ändamål:

 • E-postadress för att göra utskick
 • För- och efternamn för att identifiera dig som medlem
 • Lägenhetsnummer krävs för att identifiera din bostad
 • Medlem (bostadsrättsägare) eller hyrestagare

Lagring

Dina uppgifter lagras via Florahusets webbhotell One.com och deras datacenter i Danmark. Läs mer om hur de följer dataskyddsförordningen GDPR.

Vi lagrar dina uppgifter tills dess att du avregistrerar dig från kontaktlistan via länken i något av våra utskick. Du har också rätt att be oss ta bort dina uppgifter från kontaktlistan.

Om du inte själv initierar eller utför borttagning av dina uppgifter gör vi kvartalsvis kontroller av kontaktlistan och tar bort dina uppgifter om informationen inte längre är relevant för dig – det kan t.ex. vara efter flytt från Florahuset och därmed utträde ur föreningen.

Personuppgiftsbiträde

One.com är personuppgiftsbiträde i och med att de lagrar personuppgifterna på uppdrag av Florahuset .

Personuppgiftsansvarig

Vi står som personuppgiftsansvarig då det är Florahuset som hanterar personuppgifterna.

Kölista garageplats

När du anmäler dig via formuläret Garageplats skickas uppgifterna till Florahusets och SBC som tillsammans håller reda på kö. Florahuset håller personuppgifterna i en Mail-korg för att hålla reda på vilken tur i listan du har – detta för att enkelt och snabbt kunna svara på vilken köplats du har om du frågar. Också för att kuna ändra, komplettera eller ta bort om du önskar.

SBC registrerar dina uppgifter i ett system som syftar till köhantering. Där de administrerar köplatser och avtal.

Uppgifter som sparas

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Lägenhetsnummer och vilken typ av plats som önskas

Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC)

Behandlar och lagrar personuppgifter för att förvalta föreningen i enlighet med avtal. SBC är därmed personuppgiftsbiträde åt Florahuset. Florahusets styrelse är personuppgiftsansvarig.

Mer info om SBC’s policy vad gäller GDPR kan du läsa om via länk nedan:

https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/gdpr/

Cookie-filer

Inga cookies sätts ännu. Kan tillkomma vid t.ex. inloggning eller besöksstatistik.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Exempel på inbäddat innehåll

Det kan handla om inbäddat innehåll från sociala medier och andra tjänster som Instagram, Facebook, Youtube m.fl.