Garageplats

Garageplatser är avsedda för föreningens medlemmar. Avtalstiden för medlem löper tills vidare eller till det att platsen sägs upp eller medlemskapet avslutas i och med flytt. När avtal upprättas om garageplats kontrolleras alltid medlemskap.

Please provide your name
Snälla ange lägenhetsnummer
Snälla svara


There were some errors that need to be fixed